Aktuálně:

17. ročník Přehlídky diplomových prací

19. 10. 2016
Česká komora architektů již po sedmnácté vyhlásila Přehlídku diplomových prací absolventů některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu. Cílem této Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického vzdělávání. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 74 absolventů, z toho 36 z FA ČVUT Praha, 9 z FA VUT Brno, 5 z FS ČVUT Praha, 6 z UMPRUM Praha, 4 z VŠB TU Ostrava, 1 z AVU Praha, 6 z FAST VUT Brno, 6 z FUA TU Liberec, 1 z ČZU Praha. 64 studentů se přihlásilo do soutěže o zvláštní c...
více zde

Putovní výstava Přehlídky diplomových prací

30. 9. 2011
Zveme vás srdečně na první zastavení putovní výstavy 12. ročníku PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2011, které se uskuteční na lodi (A)Void Floating Gallery na Rašínově nábřeží v oblasti Výtoně v Praze 2 (mezi železničním mostem a parníkem Tyrš) vernisáž v pátek 30.9.2011 od 18h doprovodný hudební program vernisáže (DJs): Markéta Lisá (Midi Lidi), Johana Švarcová (Kazety), Jan Kratochvíl Výstava potrvá do 14. 10. 2011, otevřeno: denně od 10h do 22h Pozvánka ve formátu PDF Fotografie z výstavy
více zde

12. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2011

21. 9. 2011
Vítězům letošního ročníku Přehlídky diplomových prací byly předány ceny při slavnostním vyhlášení výsledků v sídle České komory architektů dne 21. září 2011 v 17,00 hod. Setkání, kde se sešlo více než 100 účastníků, velmi fundovaně moderoval a celým večerem provázel Ing. arch. Michal Kuzemenský. Po přivítání hostů se ujal slova předseda ČKA, Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana, který mimo jiné poděkoval paní architektce Evě Jiřičné za její vstřícnost a nabídku možnosti pracovní stáže v jejím ateliéru v Londýně vítězi tohoto ročníku. Paní architektka se však vzhledem k nutnému neplánovanému prodloužení pracovního pobytu v New Yorku nemohla osobně akce účastnit. Poté bylo slovo předáno předsedovi poroty prof. Ing. arch. Martinu Rajnišovi, který zhodnotil 12. ročník, podrobně o všech pěti odměněných pracech pojednal Michal Kuzemenský. Po předání cen a odměn, slovu vítěze Davida Pavlišty a vedoucího diplomové práce prof. Ing. arch. akad. arch. Jiřího Suchomela, byl předán mikrofon gene...
více zde

12. ročník Přehlídky diplomových prací 2011 vyhlášen

26. 5. 2011
Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném školním roce (tedy 2010/2011) úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeným Českou komorou architektů na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním. Jedná se tedy o: ČVUT Praha - Fakulta architektury, ČVUT Praha - Fakulta stavební, VUT...
více zde