12. ročník Přehlídky diplomových prací 2011 vyhlášen

26. 5. 2011, 0:00

Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném školním roce (tedy 2010/2011) úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeným Českou komorou architektů na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním.

Jedná se tedy o:
ČVUT Praha - Fakulta architektury, ČVUT Praha - Fakulta stavební, VUT Brno - Fakulta architektury, VUT Brno - Fakulta stavební, TU Liberec - Fakulta architektury, VŠB TU Ostrava - Fakulta stavební, MZLU Brno Zahradnická fakulta, VŠUP Praha, AVU Praha, FAPPZ Česká zemědělská univerzita v Praze.

CENY A ODMĚNY

  • Na ceny a odměny je z celkového rozpočtu ČKA vyčleněna částka v celkové výši 50 000 Kč.
  • Jako bonus vítězi 12. přehlídky diplomových prací 2011 zajistila ČKA několikaměsíční stáž v Eva Jiřičná Architects Ltd. v Londýně (v případě, že vítěz nebude moci stáž z různých důvodů přijmout, přechází tento bonus postupně na další oceněná místa). Finanční podporu stáže věnují společnosti Tork a Legrand s.r.o., s.r.o., Marsh, s.r.o. (tato finanční podpora je vázána na stáž).
  • Zvláštní cena společnosti Cegra - licence k užívání software ArchiCAD 15 v hodnotě 69 400 Kč