Vyhlášení výsledků 13. ročníku Přehlídky diplomových prací

21. 9. 2012, 2:00