17. ročník Přehlídky diplomových prací

19. 10. 2016, 1:00

Česká komora architektů již po sedmnácté vyhlásila Přehlídku diplomových prací absolventů některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu.

Cílem této Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického vzdělávání. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 74 absolventů, z toho 36 z FA ČVUT Praha, 9 z FA VUT Brno, 5 z FS ČVUT Praha, 6 z UMPRUM Praha, 4 z VŠB TU Ostrava, 1 z AVU Praha, 6 z FAST VUT Brno, 6 z FUA TU Liberec, 1 z ČZU Praha. 64 studentů se přihlásilo do soutěže o zvláštní cenu ArchiCAD. Vítěze vybírala pětičlenná porota, která rozdělila ceny v celkové výši 50 000 Kč.

Letošní porota pracovala ve složení: Mgr. Hynek Látal, Ph.D., MgA. Jan Pavézka, Ph.D., Ing. Petr Velička, Ing. arch. Lucie Vogelová, Mgr. Ing. arch. Petr Klíma. Porota v souladu se soutěžními podmínkami udělila 1. cenu ČKA ve výši 20 000 Kč a Hlavní cenu společnosti Schindler Martinu Křivánkovi za návrh Kulturně-společenské centrum s radnicí v Kohoutovicích, 2. cenu ČKA ve výši 15 000 Kč Pavle Enochové za návrh Enochová Pavla: Kolín – řeka městu, město řece a 3. cenu ČKA ve výši 10 000 Kč za návrh Sportovní centrum UK Jakubu Hoffmannovi. Dále porota udělila dvě Čestná uznání, soutěžnímu návrhu Kateřiny Gloserové Bytový dům Plzeňská a Václavu Miholovi za návrh ANNAHOF, Zvláštní cenu ArchiCAD Anně Koukolové za návrh Klášter s domovem pro seniory a Zvláštní cenu Českých center Tereze Šváchové za návrh Skleněný dům – Konverze bývalé továrny na výrobu lustrů Elias Palme.