XVII.
pøehlídka
diplomových
prací 2016• Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

  zúčastněné školy 

   

           Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze


partneři projektu 

Archicad

Česká centra

Marsh

Prefa


Schindler


Sipral


Velux


Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000

1. Cena ČKA 2016
Martin Křivánek: Kulturně-společenské centrum s radnicí v Kohoutovicích
Martin Křivánek
Kulturně-společenské centrum s radnicí v Kohoutovicích
vedoucí práce: Ing. arch. David Mikulášek
fakulta, škola: FA VUT Brno
17. ročník Přehlídky diplomových prací

[19.10.2016]    Česká komora architektů již po sedmnácté vyhlásila Přehlídku diplomových prací absolventů některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu. více zde

  Aktuálně