XVII.
pøehlídka
diplomových
prací 2016Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

Gloserová Kateřina
Bytový dům Plzeňská
vedoucí práce: Ing. arch. Michal Kuzemenský
fakulta: FA ČVUT Praha
rok: 2016

Čestné uznání 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

partneři projektu 

Archicad

Česká centra

Marsh

Prefa


Schindler


Sipral


Velux


  zúčastněné školy 

   

           Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze


Hodnocení poroty
Porota ocenila velkorysou koncepci bytového domu, jehož hmota vhodně doplňuje stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby. Porotu dále zaujalo civilní pojetí výrazu nároží domu, které nevykazuje ambici nápadně konkurovat charakteru okolí a zbytečně na sebe strhávat pozornost. Porota si však dovoluje upozornit na nedořešený potenciál vnitrobloku bytového domu, a to především z hlediska propojení s veřejným prostorem v úrovni uličního parteru.

Autorská zpráva

Brána do města – městský dům s velkou energií,který dokáže ovlivnit budoucnost rozporuplného nedokončeného území.Dům,který v prostředí s řadou negativních rysů bude dobrým a důstojným domovem a udělá ze špatné adresy adresu dobrou.

Plzeňská,cesta velkého významu spojovala v minulosti Prahu s Plzní a dalšími bavorskými městy. I dnes zůstává páteřní komunikací a jednou z hlavních cest ze západu. Pokud se do města v minulosti vstupovalo branou Újezdskou, můžeme s nadsázkou považovat místo v klínu dvou hlavních tepen a v samotném těžišti údolí za bránu současnou. První dojem je důležitý a není náhodou, že Košířské údolí, přes své nesporné hodnoty a potenciál,platilo a stále platí za špatnou adresu. Změna je však pravděpodobná a výstavba nových residenčních objektů v okolí tomu nasvědčuje. Je možné tento vývoj ovlivnit?

Uzavřené linie domu velikosti městského bloku jasně definují uliční prostor a navazují na stávající rohovou zástavbu tří činžovních domů. Nové ulice si drží od rušných tříd odstup a jsou lemované stromořadím zakončeným ve špici bosketem vysokých stromů. U hlavní ulice Plzeňské je navíc dům v parteru ukončen loubím, ze kterého vstupujeme do obchodů a bytového domu. Návrh loubí vznikl také s myšlenkou navázání na veřejné prostranství, které by mohlo vzniknout před bývalým areálem depa při východní straně parcely. Výškově objekt navazuje se šesti patry na současné domy a postupně graduje k západní špičce, kde dominantně dotváří vstup do města. Při jižní straně se blok částečně snižuje na výšku tří pater při zachování jasné definovanosti ulice a pouští do vnitrobloku slunce. Tématem bylo rovněž vytvoření vnitřního prostoru bloku na velmi exponované parcele.

Exponovaná poloha domu v údolí mezi vytíženými komunikacemi s sebou přináší na jedné straně značné hlukové zatížení v přízemních polohách, na straně druhé nedocenitelné výhledy na divoké svahy. Komerční parter byl navržen v maximální ploše s vizí vytvoření nového lokálního centra, které nabídne obyvatelům služby na jednom místě a znovu přinese energii, kterou s blízkostí centra Anděl čtvrť ztratila. Využití přízemí posouvá první obytné patro na úroveň 2.NP a zmírňuje negativní projev dopravy. Návrh domu doprovázely úvahy o dostupném bydlení. Po vzoru zahraniční praxe je projekt zamýšlen jako běžné nájemního/vlastnické bydlení kombinované v části domu (2., 3. NP) s byty nižšího standardu. Úspornost je společným znakem všech bytů. Nižší standard se projevuje menší otevřeností prostoru vnitrobloku, omezenými výhledy a zvýšenou hlukovou zátěží oproti bytům vyšších pater, nikoliv v dispozičních rozdílech. Celkově se v domě nachází 161 bytů.
| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie