XVII.
pøehlídka
diplomových
prací 2016Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

Koukolová Anna
Klášter s domovem pro seniory
vedoucí práce: Ing. arch. Boris Redčenkov
fakulta: FA ČVUT Praha
rok: 2016

Zvláštní cena společnosti Cegra 
 


| 1 | 2 |

partneři projektu 

Archicad

Česká centra

Marsh

Prefa


Schindler


Sipral


Velux


  zúčastněné školy 

   

           Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze


Hodnocení poroty
Porotu zaujalo urbanisticky šetrné vložení stavby do původní zástavby venkovského sídla i koncepční propojení kláštera s domovem pro seniory. Zároveň by porota doporučovala zmírnit přílišný kontrast v navrhovaném charakteru profánní a sakrální části areálu. Vedle civilního pojetí interiérů domova pro seniory totiž působí některé vnitřní prostory budov kláštera především kvůli práci se světlem zbytečně dramaticky.

Autorská zpráva

Hlavním konceptem domu je propojení dvou programů s tím, že klášter se uzavírá do sebe a domov pro seniory se naopak otevírá do přírody. Hlavním cílem bylo vše vyřešit v jednom, maximálně dvou podlažích, v návaznosti na vesnici a napojení na okolní svažitý terén. Toho jsem dosáhla oddělením dvou jednopatrových hmot a podsunutím jich částečně pod sebe.

Hlavním bodem kláštera je rajská zahrada, kterou obíhá prosklená křížová chodba. Na jižní straně směrem do návsi je zahrada uzavřena plotem. Všechny společné prostory jsou orientovány na severní stranu s výhledem do údolí. Kaple je dalším spojovacím článkem mezi klášterem a domovem, z kláštera se přichází shora přes ochoz. Kaple má valenou klenbu a je osvětlena dvěma lineárními stropními světlíky.

Část s domovem pro seniory je naopak otevřená do údolí. Půdorysný tvar U umožňuje kontakt s přírodou, ale zahrada je stále soukromou krytou zátoku. Hlavní prostor je situován v centru všeho dění, u chodby s místnostmi pro aktivity a u vstupního schodiště. Společné prostory a ordinace doktorů jsou orientovány na sever, z jihu jsou skrz chodbu osvětlovány prosklenými výklenky ve zdech, určenými také k sezení. Pokoje seniorů jsou orientovány na východ, také s vlastními koupelnami a stejným systémem krytí balkónů.

Nosné konstrukce jsou z železobetonu světlé béžové barvy. Obvodový plášť je z vertikálních lamel, které se v místě balkonů změní na systém otvíravého stínění. To rozehraje dlouhou fasádu nepravidelným rozložením otevřených, natočených nebo zavřených balkonů. Křížová chodba a chodba do zahrady v domově pro seniory je zasklená pevným bezrámovým zasklením s vloženými posuvnými dveřmi po 6 metrových rozestupech a je stíněná mobilním vnějším stíněním. Chodba v domově pro seniory opisující náves je stejně prosklená, ale je stíněna pravidelným rastrem lamel, z důvodu pocitového oddělení chodby od návsi, a zachování soukromí domova.| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie