XVII.
pøehlídka
diplomových
prací 2016Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

Křivánek Martin
Kulturně-společenské centrum s radnicí v Kohoutovicích
vedoucí práce: Ing. arch. David Mikulášek
fakulta: FA VUT Brno
rok: 2016

1. cena ČKA 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

partneři projektu 

Archicad

Česká centra

Marsh

Prefa


Schindler


Sipral


Velux


  zúčastněné školy 

   

           Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze


Hodnocení poroty
Návrh porotu na první pohled zaujal svým jasným pojetím časového rozvrhu rozvoje vybraného území. Porota dále ocenila, že věcná prezentace návrhu řeší v realistické časové ose jak komplexní problémy, tak úpravy či vznik nových dílčích objektů. Autor navrhuje postupnými zásahy dotvářet stávající urbánní strukturu, čímž přirozeným způsobem může dosáhnout možnosti identifikace obyvatel s centrem nově vytvořené městské části. Návrhem konkrétního společenského domu, který je rozpracován i v detailu, autor dochází k realistické koncepci, která řeší jednotlivé časové vrstvy urbanistických struktur v území. Díky symbióze velkého a malého měřítka propůjčuje autor městské části novou identitu a čitelné nové centrum, navazující na historické jádro obce. Věcný návrh je přitom z grafického hlediska pojat originálním svěžím až vtipným způsobem.

Autorská zpráva

Projekt komunitního centra s radnicí v Brně/Kohoutovicích reflektuje aktuální stav Kohoutovic, za účelem využítí stávající radnice a přistavěním komunitního centra, které by bylo připojeno k radnici a tvořilo by jeden celek s mnouha možnosti využití. Dnešní radnice se nachází v samotném historickém centru Kohoutovic, které prošlo mnoha přeměnami. Místo je vyjímečné svým okolím, kdy na jedné straně ulice je rostlá zástavba rodinných domů a na druhé stráně osmi podlažní panelový dům. V tomto důsledku nezastavěna plocha funguje jako nárazník právě mezi těmito dvěma stranami. Náš koncept těchto nárazníkových ploch vychází z předpokladu, že to co obkloupuje panelové domy by měl být kvalitní veřejný prostor s přidanou hodnoutou vybavenosti a směrem k stávající rostlé zástavbě by se mělo území dále zastavovat v podobném duchu jako dnes, tedy rodinnými domy pro vznik kontinuity. V tomto důsledku dům navrhujeme jako na půl landscape (veřejný prostor) a na půl dům. Landscape navazuje na strany panelových domů a zároveň utváří před radnicí místo pro setkávání, konání trhu, letního kino či užívání volného času. Ze strany k rodinným domům komunitní centrum navazuje na archetyp rostlé zástavby a tím dostavuje ulici. Dnešní stávající radnici rekonstruujeme a stavíme přístavbu směrem k novému veřejnému prostoru, které vymezuje komunitní centrum. Přístavba je široká 5m a utváří dojem hodný radnice, tedy sémanticky dokážeme v území rozeznat co je radnice a co je komunitní centrum, případně panelový dům. Přístavba dále řeší dnešní bezbariérový problém stávající radnice a to přidáním výtahu. Celá rekonstrukce radnice je založena na konceptu moderní radnice, která je transparetní, otevřená lidem a nabízí nové technologie pro pohodlné vyřizování všech možných žádostí. Budoucnost radnic je v E-governmentu.

Komunitní centrum je připojeno k radnici tak, abychom nezabránili propustnosti území, a tak je budova částečně zakopaná, čímž se také řeší problém s lehce problematickým svažitým terénem, který je převýšen na 50 metrech o 4 metry. Částečným zakopáním centra jsme dostali dva hlavní veřejné prostory a to větší před radnicí, který vymezuje samotná radnice a střecha komunitního centra. Druhý je před komunitním centrem, do kterého je budova kompletně otevřena prosklenou fasádou a tím přizpívá k otevřenosti prostoru. Veřejné prostory jsou spojeny vějířovitým schodištěm, které přirozeně vystupuje z hmoty komunitní centra. Na schodiště navazují vějířovité terasy, které vyrovnávají výškový rozdíl schodiště a stávajícího chodníku. Terasy slouží částečně jako zahrady svěžích voňavých kytek a částečně jako pobytová zeleň s piknikovými stoly a stoly na šachy. Terasy jsou dále doplňeny sochami, které do veřejného prostoru patří a které celý prostor povyšují na kulturně vyzrálý.
| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie