XVII.
pøehlídka
diplomových
prací 2016Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

Mihola Václav
ANNAHOF
vedoucí práce: Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.
fakulta: FA VUT Brno
rok: 2016

Čestné uznání 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

partneři projektu 

Archicad

Česká centra

Marsh

Prefa


Schindler


Sipral


Velux


  zúčastněné školy 

   

           Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze


Hodnocení poroty
Mírně recesistický návrh vtiskává místu praktickou funkci, jehož nové využití může reálně pozitivně ovlivnit opuštěnou oblast. Porota ocenila zapojení zachovaných zbytků původního dvora a citlivé doplnění nových produkčních konstrukcí, které evokují podobu skleníků z konce 18. a počátku 19. století.

Autorská zpráva

Primárním záměrem je pěstování konopí a jeho následné zpracování a konzumace. Inspiraci ve vinařství.
Respektuji profil místa a plně z něj vycházím. Všechny zbytky staveb využívám k prospěchu projektu a dávám
jim funkci.
Vyrovnávám se s místem. Stavím v něm, opravuji ho, rozvíjím ho. Nic neničím, vše zachovávám.
Stavba je transparentní. Všechny provozy jsou jednoduše “průhledné“. Nic není skryto. Až na výjimky provozů,
kde je nutno striktně řešit světlo z důvodů technologického procesu.
Návrh zahrnuje: finanční soběstačnost
možnost expanze do okolí, jak budov, tak i pěstebních ploch
OTEVŘENOST vs. UZAVŘENOST
Inovace a tradice
Provazuji tyto dvě hodnoty do celku, který funguje.
Bezhlavé inovace škodí. Tyto postupy pěstování jsou dovedeny k dokonalosti z undergroundové scény.
Budova působí přehledně a stejně tak je i koncipována. Všechny provozy mají svoji linii, od které se neodklání.
Setkávají se v komunikačních jádrech, která jsou tomu přizpůsobená.
Potlačuji stereotyp pohledu na tuto tématiku. Architektura lokálně interpretuje prostor vzhledem k funkci.
Forma je daná důrazem na efektivitu výroby a provozu s tím spojeným. Vytvářím příjemné vzdušné pracoviště,
kde má návštěvník možnost sledovat dění. Pracovníci mají ze svého pracoviště výhled na produkty, mají je
tak stále na očích a mohou se jim díky tomu plně věnovat.
Pěstování probíhá celoročně. Jednotlivé cykly na sebe navazují. Stavba má působit uklidňujícím dojmem a
přesvědčit tak skeptickou část společnosti negativně postavenou k pěstování konopí.
Stavba je na vhodném místě pro export (Brno, Vídeň). Rovněž i pro rozšíření provozů a pěstebních ploch.
Plochy venkovního pěstování jsou rozděleny do menších políček. Tato políčka nejsou nahodilá, ale tvoří sofistikovaný
kód. Každé toto políčko nese jinou rostlinu a tím se rozšiřuje nabídka produktů.| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie