Marie Bendová:Městská hala na Dětském ostrově v Praze

Marie Bendová Městská hala na Dětském ostrově v Praze

AutorMarie Bendová
ŠkolaFA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze
Vedoucí práceMgA. Ondřej Císler, PhD.
Ročník2018
Autorská zpráva

Dětský ostrov byl již dříve spojen s obřady. Vzpomínkové akce a rituály zde probíhaly již dávno v historii - po zániku kostela svatého Filipa na Smíchově se slavné Svatojakubské poutě přesunuly právě na Dětský ostrov. Některé obřady probíhají i v současné době, byť jen pro hrstku příznivců. Téma rituálu, obřadu mě vedlo k typologii mětské haly.

Místo
Ostrov na Vltavě, v centru města a přeci oddělen.

Poloha projektu, ostrova uprostřed města, dodá každé akci, setkání či městské slavnosti, kouzlo zvláštní chvíle. Nutnost překonání živlu vody nás přesune do jiného světa, kde události nabývají nových významů a kvalit.
V srdci města a na řece, jež je symbolem českého národa a pojí k sobě dva pražské břehy. Tato symbolika propojování města, národa, společnosti byla pro mne důležitým bodem návrhu. Zapojuji ostrov do města a otevírám jej. V centrální části ostrova navrhuji městskou halu jako prostor pro novodobé obřady společnosti. Ostrov propojuji v severní části lávkou, otevírám jižní cíp ostrova, vytvářím přístup k vodě.

Dům
Inspirací pro návrh městské haly mi bylo italské broletto - místo, kde se společnost scházela při významných událostech. Broletto bylo místem rozhodování soudů, místem pro tržiště, srdcem města. Můj návrh přejímá otevřenost v přízemí, dům propojuji s ostrovem. Funkce haly se rozpíná do plochy ostrova a zároveň ostrov prostupuje dovnitř haly. Prostor, jež je těžištěm celého návrhu, rámuji střechou, která definuje celkovou strukturu. Prázdno, monumentalita, avšak určitá civilnost, která nepředjímá pouze k určitému typu funkce. Dům je navržen pro mnoho událostí - trhy, přednášky, veletrhy, přehlídky a podobně. Během letních měsíců lze fasádu v přízemí plně otevřít do prostoru ostrova a umožnit tak volné proudění lidí z exterieru do interieru. Na otevřené přízemí usedá střecha a jako zlatá korunka ve „zlaté“ Praze usazuje dům na ostrov.