Ondřej Blaha:Palmovka

Ondřej Blaha Palmovka

AutorOndřej Blaha
ŠkolaFA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze
Vedoucí práceIng. arch. Michal Kuzemenský
Ročník2018
Autorská zpráva

Dolní Libeň je dnes na hraně intenzivní přeměny z vnitřní periferie na městské subcentrum. Zároveň v paralýze z množství nejasných souvislostí a vazeb, neči- telné urbánní struktury a nepředvídatelného vývoje. Fyzická neexistence přiroze- ného těžiště, uzlového bodu křižovatky Palmovka, urbanistickou svébytnost nava- zujících rozvojových ploch podporuje.

S výstavbou křižovatky se nepočítá. Centrum, bez kterého se dál buduje periferie, bude výsledkem nekoordinované rovnice svého okolí. Pravděpodobně se tak bude rovnat holému nesmyslu. Navrhuji alternativní scénář. Navrhuji centrum vystavět. Křižovatku vymezuji jako další a to prioritní rozvojovou plochu.

Její výstavbou je doplněn chybějící parametr - existence, jistota centra, tedy jasný směr a orientace v lokalitě. Větší klid na práci, o úkol méně. V rámci širších vztahů bylo nutné podobu a základní parametry generující/limitující navazující rozvojové plochy předpovědět, aby bylo později možné na centrum synergicky navázat.