Ing. arch. Martin Blažek:Reinkarnace železnice - DKV Česká Třebová

Ing. arch. Martin Blažek Reinkarnace železnice - DKV Česká Třebová

AutorIng. arch. Martin Blažek
ŠkolaFA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně
Vedoucí práceIng. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
Ročník2018
Autorská zpráva

Prostor depa kolejových vozidel a k němu náležících odstavných a manipulačních kolejí pomalu chátrá a ztrácí svůj význam.
Současný stav je neudržitelný a z dříve rušného areálu pomalu vzniká další brownfield. Procesy a úkony zde prováděné se přesouvají do jiných měst, centralizace a specializace oprav je nevyhnutelná - Česká Třebová - město na železnici, přichází o jednu z důležitých rolí v železničním průmyslu.

Reinkarnace železnice má dvě části - část zabývající se revitalizací zanedbaných a nepotřebných železničních prostorů a část zaměřenou na druhotné využití vysloužilých železničních vozidel. Prostory bývalého DKV se navrací městu a jeho lidem. Rozsáhlý areál je rozčleněn na dílčí celky. Občanskou a kulturní vybavenost zajišťují přeměněné železniční vozidla. Z dílenské části vzniká muzeum a centrum přestavby vyřazených železničních vozidel, čimž je místu zachována alespoň částečně tradice. Depo Česká Třebová se stává městem pro vlaky.