Ročník 2007

Daniel Baroš Muzeum Aviatiky FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Zdeněk Rothbauer Ročník 2007
Zvláštní cena Allplan
David Baroš GAPA_K125m - nový skokanský můstek v G.-Partenkirchenu FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. akad. arch. Antonín Jeníček Ročník 2007
Lukáš Blažek Bar ČVUT FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Ivan Kroupa Ročník 2007
Ivan Boroš Banská Bystrica - lokalita na Huštáku FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Milan Hon Ročník 2007
Eva Casková Nová budova Senátu České republiky FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Prof. Alena Šrámková Ročník 2007
6. místo Zvláštní uznání poroty
Tibor Csukás Rekonstrukce hlavního nádraží v Brně FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Patrik Kotas Ročník 2007
Natalia Čtvrtníčková Výšková budova pro Prahu FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Roman Koucký Ročník 2007
2. místo 2. cena ČKA
Jakub Děnge Renovace přístavní zóny Lisabon FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Ivan Kroupa Ročník 2007
Václav Derner Dům nad domem FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Petr Hájek, Ing. arch. Jan Šépka Ročník 2007
Ivana Dvořáková Revitalizace Císařské louky FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Milan Hon Ročník 2007

Zúčastněné školy

FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze logo
FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně logo
FUA TUL: Fakulta umění a architektury TU v Liberci logo
MENDELU: Mendelova univerzita v Brně logo
UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze logo

Partneři