Ročník 2008

Borecký Tomáš Koncepce rozvoje území Roztyly FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Václav Aulický Ročník 2008
Brandová Eva Městské lázně s vodárnou FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. akad. arch. Jan Šépka, Ing. arch. Akad. arch. P. Hájek Ročník 2008
Brunecký Radek Malý velký dům, NetherArtLand muzeum, hotel IJ Rotel FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně Vedoucí práce: Ing. arch. Zdeněk Fránek Ročník 2008
Cach Tomáš Revitalizace sídliště Řepy FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. Ročník 2008
Čančík Josef Nová Florenc UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vedoucí práce: Doc. Akad. arch. Jindřich Smetana Ročník 2008
Čech Lubomír Revitalizace malých lázeňských středisek - revitalizace Lázní Skalka ZF MENDELU: Zahradnická fakulta MENDELU v Brně Vedoucí práce: Doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová Ročník 2008
Čerbák Roman Svratecký náhon a Nanebevzetí Panny Marie FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně Vedoucí práce: Ing. arch. Petr Hurník Ročník 2008
Dundáček Josef Nárožní parcela Pekařská Anenská FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. Ročník 2008
Zvláštní cena Allplan
Dytrtová Michaela Dům na Cejlu, Brno FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Jiří Oplatek, Doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. Ročník 2008
Franěk Martin Hradební okruh Znojmo - Kapucínský klášter FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Karel Havliš Ročník 2008

Zúčastněné školy

ČZU: Česká zemědělská univerzita v Praze logo
FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze logo
FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně logo
FUA TUL: Fakulta umění a architektury TU v Liberci logo
UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze logo
ZF MENDELU: Zahradnická fakulta MENDELU v Brně logo

Partneři