Ročník 2009

Jana Buzková Divadelní scéna, Praha FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Sedlák Ročník 2009
Ludmila Foblová Dostavba proluky na Florenci - banka Florenc FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. Ročník 2009
Jana Hladíková Skleněný dům FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Miloš Florián PhD. Ročník 2009
Leona Höbausová Ideový návrh sportovního a volnočasového areálu UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vedoucí práce: Prof. Akad. arch. Jiří Pelcl Ročník 2009
Jakub Chuchlík Strahov: Masarykův kampus a městská čtvrť Petřín UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vedoucí práce: Prof. Alad. Arch. Petr Keil, MgA. Patrik Zamazal Ročník 2009
Johana Kaplanová Divadlo Vosto 5, Praha - Košíře FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Sedlák Ročník 2009
Martina Kohoutová Bytový dům na principu cohousingu FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Michal Kohout Ročník 2009
Veronika Křístková Centrum trvale udržitelného rozvoje FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně Vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Ivan Koleček Ročník 2009
Srđan Markovic´ Škola Břevnov FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Sedlák Ročník 2009
Karel Musil Bytový & Administrativní dům - centrum Prahy 15 FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Michal Hlaváček Ročník 2009

Zúčastněné školy

ČZU: Česká zemědělská univerzita v Praze logo
FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze logo
FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně logo
FUA TUL: Fakulta umění a architektury TU v Liberci logo
UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze logo

Partneři