Ročník 2010

Dominik Aleš Praha - Florenc FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Patrik Kotas Ročník 2010
Jan Auerbach Loket. Návrh dostavby bloku v historickém jádru FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: prof. akad. arch. Ing. arch. Václav Girsa Ročník 2010
Zdenek Balík Kostel sv. Jana Křtitele ve Ždírci nad Doubravou FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. akad. arch. Antonín Jeníček Ročník 2010
Barbora Bencová Multikino v korytě FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. akad. arch. Petr Hájek Ročník 2010
Petra Bíšková Návštěvnické centrum Petrof FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. Ročník 2010
Anna Borovská Kostel místem setkání UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vedoucí práce: doc. akad. arch. Jindřich Smetana Ročník 2010
1. cena ČKA
Jiří Dohnal Virtuální rekonstrukce vývojové fáze zámeckého parku ve Valticích ZF MENDELU: Zahradnická fakulta MENDELU v Brně Vedoucí práce: Mgr. Roman Pavlačka, PhD. Ročník 2010
Petr Eliáš Městské lázně na Starém Brně FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně Vedoucí práce: Ing. arch. David Mikulášek Ročník 2010
Vladimír Fialka Depato Holešovice FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Roman Koucký Ročník 2010
Žaneta Flekrová Transformace Zlíchovského lihovaru FSv ČVUT: Fakulta stavební ČVUT v Praze Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Ročník 2010

Zúčastněné školy

ČZU: Česká zemědělská univerzita v Praze logo
FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze logo
FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně logo
FAST VŠB-TUO: Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava logo
FUA TUL: Fakulta umění a architektury TU v Liberci logo
UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze logo
ZF MENDELU: Zahradnická fakulta MENDELU v Brně logo

Partneři