Ročník 2011

Buryška Pavel Praha - nábřeží Vltavy - korzo pro 21.století FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Roman Koucký Ročník 2011
Baroch Jiří Koncepce řešení veřejných prostranství v souvislosti s tvorbou generelu zeleně obce Vinařice FAPPZ ČZU: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Iveta Merunková Ročník 2011
Bistřický Petr Administrativní budova - Praha 5 FSv ČVUT: Fakulta stavební ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. Ročník 2011
Braňková Jana Město nad železnicí FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. akad. arch. Jan Šépka Ročník 2011
Briksová Pavla Areál činžovních domů pod Vyšehradem FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Miroslav Cikán Ročník 2011
Bubeníčková Veronika Revitalizace a dostavba náměstí Na Kozině - Mladá Boleslav FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. Ročník 2011
Bugáň Michal Experimentální divadlo - Open Theatre FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Ján Stempel, Ing. arch. Ondřej Beneš Ročník 2011
Bulíčková Petra Nová budova filharmonie v Praze FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing.arch. Jan Sedlák Ročník 2011
Cejpková Klára Základní a mateřská škola Rokytka, Praha -Vysočany FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer Ročník 2011
Dohelský Marek Polyfunkční budova Popper - Chrudim FSv ČVUT: Fakulta stavební ČVUT v Praze Vedoucí práce: prof.Ing.arch.Tomáš Šenberger Ročník 2011

Zúčastněné školy

FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze logo
FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně logo
FAPPZ ČZU: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze logo
FAST VUT: Fakulta stavební VUT v Brně logo
FUA TUL: Fakulta umění a architektury TU v Liberci logo
UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze logo
VŠB-TUO: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava logo
ZF MENDELU: Zahradnická fakulta MENDELU v Brně logo

Partneři