Ročník 2012

Alinče Jan Dominikánský klášter, Praha - Lysolaje FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: prof. Ing. arch.Ladislav Lábus Ročník 2012
Báčová Barbora Staroměstské náměstí v Praze: řešení a dostavba FSv ČVUT: Fakulta stavební ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. akad. arch. Mikuláš Hulec Ročník 2012
Bauerová Monika Polyfunkční dům - Psáry FSv ČVUT: Fakulta stavební ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. Ročník 2012
Bechyně Ondřej Archeologické muzeum, Praha FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch.Zdeněk Rothbauer Ročník 2012
Benátská Simona Dostavba prostoru Praha - Florenc FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Vladimír Krátký Ročník 2012
Beránek Tomáš Knihovna - studijní centrum FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Roman Koucký Ročník 2012
Blahutová Kateřina Praha, město na Vltavě: Libeň FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Radek Kolařík Ročník 2012
2.místo a Cena Českých center
Boháčová Zuzana Soubor staveb - Městské lázně Radlice FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jan Jehlík Ročník 2012
Braťka Štěpán Teatros del Carmen, Valencie FUA TUL: Fakulta umění a architektury TU v Liberci Vedoucí práce: Ing. arch. Jiří Buček Ročník 2012
Čermáková Monika Divadlo FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Roman Koucký Ročník 2012

Zúčastněné školy

ČZU: Česká zemědělská univerzita v Praze logo
FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze logo
FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně logo
FAST VŠB-TUO: Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava logo
FAST VUT: Fakulta stavební VUT v Brně logo
FUA TUL: Fakulta umění a architektury TU v Liberci logo
UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze logo
VŠB-TUO: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava logo
ZF MENDELU: Zahradnická fakulta MENDELU v Brně logo

Partneři