Ročník 2013

Babka Tomáš Svah mezi Vinohrady a Židenicemi (Diplomní projekt dotvoření vybraných urnánních prostorů) ZF MENDELU: Zahradnická fakulta MENDELU v Brně Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Damec, Csc. Ročník 2013
Balajka David Doplnění městské struktury, Michle FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Michal Kuzemenský Ročník 2013
Balounová Michala Dostavba Revoluční ulice FSv ČVUT: Fakulta stavební ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. ak. arch. Jiří Pošmourný Ročník 2013
Barotková Petra Pavilon Amazonie ZOO Praha FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Eduard Schleger Ročník 2013
Brabec Šimon Prefa kompaktní město UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vedoucí práce: Mgr. ak. arch. Roman Brychta Ročník 2013
Cutáková Lucie Pražská vesnice FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jan Jehlík Ročník 2013
Čičala Michal Galerie moderního světa, Nitra FSv ČVUT: Fakulta stavební ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Luboš Knytl Ročník 2013
Doležalová Šárka Praha – Vltavská FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jan Jehlík Ročník 2013
Dufková Anna Valašské Meziříčí – regenerace centra FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jan Jehlík Ročník 2013
Fialová Eva Univerzitní kampus VŠE - Praha - Jižní Město FSv ČVUT: Fakulta stavební ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Luboš Knytl Ročník 2013

Zúčastněné školy

ČVUT: České vysoké učení technické v Praze logo
FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze logo
FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně logo
FAST VUT: Fakulta stavební VUT v Brně logo
FUA TUL: Fakulta umění a architektury TU v Liberci logo
Katedra architektury VŠB-TU Ostrava logo
MENDELU: Mendelova univerzita v Brně logo
UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze logo
VUT: Vysoké učení technické v Brně logo
ZF MENDELU: Zahradnická fakulta MENDELU v Brně logo

Partneři