Ročník 2014

Andrle Aleš Architektura a konstrukce UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vedoucí práce: Prof. Ing.arch. Ivan Kroupa Ročník 2014
Bartková Darina Nová vízia pro tatranský region FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně Vedoucí práce: Ing.arch. Jan Mléčka, Ph.D. Ročník 2014
Bártová Kristina Jedna identita: Brno-Vídeň-Bratislava FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně Vedoucí práce: Ing.arch. Jan Mléčka, Ph.D. Ročník 2014
Bažant Stanislav Filharmonie Na Vltavské FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Doc.Ing.arch. Miroslav Cikán Ročník 2014
Bíbrová Lucie Dostavba lokality Michelská - Ohradní FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Doc.Ing.arch. Jan Jehlík Ročník 2014
Bláha Petr Experimentální akustický prostor FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Doc.Ing.arch.akad.arch. Petr Hájek Ročník 2014
Bohdalová Sára Nové staré a staré nové bydlení - rehabilitace historické jádrové substance a struktury města Třebíč VŠB-TUO: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Vedoucí práce: Ing.arch. Josef Kiszka Ročník 2014
Brablecová Jitka Vesnice Malé a Vysoké Březno FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing.akad.arch. Jan Šépka Ročník 2014
3. místo 3. cena ČKA
Britanová Eva Škola základ života - Soubor školských staveb v Ostarvě na Černé louce FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně Vedoucí práce: Ing. arch. Vítězslav Nový Ročník 2014
Deyl Jiří Nové město na zelené louce, Praha Stodůlky FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Doc.Ing.arch. Jan Jehlík Ročník 2014

Zúčastněné školy

ČZU: Česká zemědělská univerzita v Praze logo
FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze logo
FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně logo
FAST VUT: Fakulta stavební VUT v Brně logo
FS ČVUT: Fakulta strojní ČVUT v Praze logo
FSI VUT: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně logo
FUA TUL: Fakulta umění a architektury TU v Liberci logo
MENDELU: Mendelova univerzita v Brně logo
TUL: Technická univerzita v Liberci logo
UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze logo
VŠB-TUO: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava logo
VUT: Vysoké učení technické v Brně logo
ZF MENDELU: Zahradnická fakulta MENDELU v Brně logo

Partneři