Ročník 2015

Al-Wahaishiová Sara Rohanský ostrov FS ČVUT: Fakulta strojní ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Petr Durdík Ročník 2015
Bárta Jan Krajina ve městě, Praha-Trojmezí FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. akad. arch. Jan Šépka Ročník 2015
Bělkovský Martin Termální Lázně Yverdon - Pět smyslů v architektuře FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Koleček Ročník 2015
Brhelová Jaroslava Termální lázně Yverdon Ies-Bains FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Koleček Ročník 2015
Cestrová Edita Pavilon slonů FS ČVUT: Fakulta strojní ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Linhartová Ročník 2015
Compeĺová Jana Volnočasové centrum Nový Sedlec FS ČVUT: Fakulta strojní ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Petr Šikola Ph.D. Ročník 2015
Čekal Tomáš Sportovně-rekreační centrum Štvanice-Praha 7 FS ČVUT: Fakulta strojní ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. arch. L. Tichý, CSc. Ročník 2015
Drška Jan Cesta sedmi kostelů UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vedoucí práce: Ing. akad. arch. Jan Šépka Ročník 2015
4. místo Čestné uznání
Duba Martin Ústí nad Labem, industriální dědictví - západní osa a centrální nádraží FUA TUL: Fakulta umění a architektury TU v Liberci Vedoucí práce: Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych Ročník 2015
Dvořák Dalibor Termální Lázně Yverdon - Pět smyslů v architektuře FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Koleček Ročník 2015

Zúčastněné školy

FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze logo
FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně logo
FAPPZ ČZU: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze logo
FAST VUT: Fakulta stavební VUT v Brně logo
FS ČVUT: Fakulta strojní ČVUT v Praze logo
FSI VUT: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně logo
FUA TUL: Fakulta umění a architektury TU v Liberci logo
UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze logo
VŠB-TUO: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava logo
ZF MENDELU: Zahradnická fakulta MENDELU v Brně logo

Partneři