Ročník 2016

Bachman Jakub Kulturní krajina venkova - Podyjí, Centrum enviromentálních studií VŠB-TUO: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Bindr Ročník 2016
Bartůňková Lenka Brtnice-tradiční město ve 21. stoetí, Obecní dům VŠB-TUO: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Josef Kiszka Ročník 2016
Bažíková Lenka Zámecký areál Břeclav FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně Vedoucí práce: Ing. arch. Petra Žalmanová Ročník 2016
Brůhová Alžběta Dobročovice společně UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka Ročník 2016
Březovská Tereza Univerzitní centrum Albertov FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: MgA. Ondřej Císler, PhD. Ročník 2016
Buganská Petra ANNAHOF FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. Ročník 2016
Enochová Pavla Kolín - řeka městu, město řece FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Boris Redčenkov Ročník 2016
2. místo 2. cena ČKA
Fajfr Pavel Transferium Praha - Smíchov FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. arch. Boris Redčenkov Ročník 2016
Fejkl Tomáš Centrum architektury v Emauzích FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze Vedoucí práce: Ing. Tomáš Novotný Ročník 2016
Ferencová Zuzana Benediktinský kláster Uhliště FUA TUL: Fakulta umění a architektury TU v Liberci Vedoucí práce: Ing. arch. akad.arch. Jan Hendrych Ročník 2016

Zúčastněné školy

FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze logo
FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně logo
FAPPZ ČZU: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze logo
FAST VUT: Fakulta stavební VUT v Brně logo
FS ČVUT: Fakulta strojní ČVUT v Praze logo
FSI VUT: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně logo
FUA TUL: Fakulta umění a architektury TU v Liberci logo
UMPRUM: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze logo
VŠB-TUO: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava logo
VUT: Vysoké učení technické v Brně logo

Partneři