Ročník 2018 PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Zúčastněné školy

FA ČVUT: Fakulta architektury ČVUT v Praze logo
FA VUT: Fakulta architektury VUT v Brně logo

Partneři