Abakus - Nadační fond zakladatelů Avastu

Abakus je nadační fond zakladatelů Avastu, který přináší nástroje pozitivní změny do české společnosti.

Věříme v jednoduchá a chytrá řešení, která mají sílu měnit svět.

Jsme Abakus

Avast. Baudiš. Kučera. Spolu.

Akronym Abakus odkazuje na osobní příběh zakladatelů technologické společnosti Avast Pavla Baudiše a Eduarda Kučery a odráží jejich přesvědčení, že síla je v jednoduchosti a spolupráci.

Slovo Abakus jako starověká početní tabulka Abakus, první počítač, symbolizuje hledání účelných řešení dostupných všem.

Podporujeme vznik nástrojů změny

Na problémy i výzvy se díváme komplexně a na jejich řešení spolupracujeme s experty, kteří nám poskytují důležitý vhled do problematiky svých oborů.

Vytváříme podmínky pro vznik nápadů a nástrojů přispívajících k pozitivní změně. Neinvestujeme pouze finance. Do projektů vkládáme vlastní myšlenky, znalosti i dovednosti a navrhujeme nové formáty pro jejich rozvoj a sdílení.

Pilotní
programy

Podporujeme odvážné pilotní programy, jejichž cílem je otestovat, zda jsou integrovatelné do zavedeného systému lékařské či sociální péče.

Akademie
fundraisingu

Fundraisingová akademie dává účastníkům prostředky k tomu, aby se stali méně závislí na zavedených zdrojích příjmů a mohli budovat úspěšnou komunikaci s novými dárci.

Homesharing

Homesharing je možností pro rodiny dětí s postižením sdílet péči a získat prostor si odpočinout. Pečující zase získávají možnost trávit čas smysluplným způsobem.

Moderní
vzdělávání

Nadační fond Eduzměna je platformou usilující o systémové změny ve vzdělávání, jejímž cílem je připravit učitele, studenty i jejich rodiny na výzvy a příležitosti 21. století.

Stipendia

Stipendijní program dává prostor sebevědomým profesionálům, aby získali zkušenosti, mohli pomoci rozvíjet dovednosti jiným, a přispívat tak ke změně ve svém oboru.

Výzkum
potřeb

Provádíme vlastní výzkumy a používáme práci s daty z terénu jako důležitý podpůrný nástroj systémových změn.

Příběh životní spolupráce

1988

Pavel Baudiš a Eduard Kučera pokládají základy Avastu, dnes globálního lídra v oblasti digitálního zabezpečení a ochrany soukromí.

2001

Avast zavádí službu freemium díky které mají uživatelé právo na ochranu proti hrozbám a bezpečnost počítače zdarma. To firmě pomáhá zajistit rychlý růst na globálním trhu.

2010

Baudiš s Kučerou zakládají Nadační fond Avast, svěřují ho do rukou svých manželek Jarmily a Milady. Pozornost je upřena na nelehká společenská témata v České republice.

2013

Díky odborným programům začíná Nadační fond Avast usilovat o systémové změny. Základní hodnotou se stává kvalita lidského života a možnost o něm rozhodovat.

2017

Podpora kvalitního a moderního vzdělávání doplňuje již zavedená témata péče o lidi na konci života a pomoci rodinám dětí s postižením.

2020

V roce 2020 oslavují deset let Nadačního fondu Avast a spolu s Avastem vstupují do další dekády s novou vizí. Zakládají společný rodinný nadační fond Abakus.